24 uur per dag bereikbaar telefoon: 06 - 19 27 98 21
24 uur per dag bereikbaar telefoon: 06 - 19 27 98 21

Wensboeken voor…

Iedereen, mensen met een verstandelijke beperking, ouderen met dementie en kinderen

Nadenken of praten over uw eigen uitvaart of die van een dierbare is moeilijk.
Toch kan het rust geven als uw wensen besproken zijn. Niet alleen geeft dat rust voor u, maar ook zeker voor de nabestaanden. Ook om te weten wat u of uw naaste absoluut niet zouden willen is van grote waarde. In de dagen na het overlijden hoeven dan geen overhaaste beslissingen genomen te worden, maar kan men in zoveel mogelijk rust afscheid nemen.

Tegenwoordig is er veel mogelijk om uw persoonlijke wensen uitvoerbaar te laten worden.

Voor mensen met een verstandelijke beperking, ouderen met dementie en kinderen is er een wensen boek met veel plaatjes. Op deze manier kunnen zij beter een keuze maken.

Ook is het mogelijk om samen met mij uw wensen te noteren. U kunt altijd contact met mij opnemen om een afspraak te maken. Er zijn geen kosten verbonden aan een voorgesprek.

“De hele dag spoken allerlei vragen door mijn hoofd. Het invullen van dit boek geeft me rust. Eigenlijk zouden alle mensen die weten dat hun einde is gekomen zo’n boek moeten krijgen.”
Frank

“Nu ik alles heb opgeschreven, heb ik het gevoel dat ik om dingen kan en mag vragen. Aan mijn man, maar ook aan de verpleegkundige in het ziekenhuis. Zij kunnen met me meedenken om te onderzoeken wat wel en wat niet haalbaar is. Het helpt me om de regie in eigen hand te houden.”
Liesbeth

“Ik vind het moeilijk om met mijn dementerende cliënten te praten over hun wensen rond het levenseinde. Het boek is een praktische ingang voor gesprekken die ik met hun kan voeren. Het doet me goed om op die manier cliënten te kunnen helpen om hun leven goed af te sluiten.”
Verzorgende

“Samen met mijn verstandelijke gehandicapte broer heb ik het wensenboek in gevuld. Ook al heeft hij een verstandelijke beperking hij heeft ook zijn wensen, al zijn ze klein. Hij heeft een richtlijn kunnen geven aan mij, zodat ik, als hij overlijdt, zijn wensen kan uitvoeren. Dit geeft mij een goed en rustig gevoel.”
Mantelzorgster

De wensenboeken zijn gebaseerd op een voorbeeld dat ik heb gebruikt en waaraan ik mijn eigen invulling heb gegeven.