Werkwijze

Afscheid nemen van het leven, hoe doe je dat? Als je zelf moet gaan… Of als iemand sterft die je dierbaar is…
 Wat wil je nog zeggen, wat wil je nog doen? Hoe? Waar?
 Een leven is voorbij. Afscheid nemen: het is onvermijdelijk en heel moeilijk.

Als uitvaartspreker/ritueelbegeleider wil ik jullie daarbij helpen.

Samen organiseren we een afscheid waarin het leven dat voorbij is herdacht wordt.
Waarbij degene die is overleden volledig tot zijn recht komt: herkenbaar, met een traan, met een lach, met verdriet, liefde en dankbaarheid.
Waarin alles een plek mag krijgen. Terugkijken, en alvast een klein beetje vooruit.
Wat heeft iemand voor jullie betekend tijdens het leven?
En wat betekent hij of zij vanaf nu voor jullie.

Ik ben een aanvulling op de uitvaartondernemer.
Waar de uitvaartondernemer zich bezighoudt met organisatorische zaken, ga ik over de inhoud van het geleefde leven.
 Om dat vorm te geven, zal ik jullie helpen. Ik zal vooral luisteren naar jullie verhalen over de overleden dierbare. 
Met nog wat gerichte vragen krijg ik een compleet beeld van het leven dat geleefd is. Daarmee kan ik een mooi en liefdevol afscheid neerzetten. 
Op basis van jullie verhalen en ideeën vinden we ook een thema, een rode draad, typerend voor de overledene. 
Daarmee geven we het afscheid inhoud en vorm.

Iedere dierbare die iets wil bijdragen, kan zijn of haar rol krijgen.
 Samen zorgen wij ervoor dat de mensen die het afscheid bijwonen één geheel ervaren van woorden, beelden, muziek en handelingen.
Als er kinderen en of kleinkinderen zijn, dementerende ouderen of mensen met een geestelijke beperking zal ik ze ook betrekken bij het afscheid met woorden en handelingen. Zodat ook zij op elk hun eigen manier afscheid kunnen nemen van hun dierbare.

Ik maak ook, als jullie dit willen, een presentatie van foto’s, muziek en film.
 De teksten, presentatie van beelden en muziek stuur ik van tevoren toe via de mail, zodat we zeker weten dat alles wat gezegd wordt het goede is.
 Tijdens het afscheid sta ik voor jullie klaar en indien gewenst ga ik voor.

Ik werk nauw samen met de uitvaartverzorger, die jullie vanaf het moment van overlijden bijstaat.
Na afloop van het afscheid krijgen jullie van mij een bewaarboekje met alle teksten erin van het afscheid.

“Wat is een ritueel?” zei de kleine prins.
“Een ritueel maakt dat de ene dag
verschilt van alle andere dagen,
het ene uur van alle andere uren.”

Uit: ‘De Kleine Prins’ – Antoine de Sant-Exupéry